JACK STRONG

FILM W. Pasikowskiego Oglądaj tu

film on-line opowiadający o losach pułkownika LWP, od 1970 roku agenta CIA

BITWA WARSZAWSKA

Bitwa Warszawska - rozważania o planach i działaniachDlaczego udało się pokonać Rosjan, obronić Warszawę w sierpniu 1920 roku?
film dodany na YouTube 

Granice II Rzeczypospolitej

Granice II Rzeczypospolitej

Klikając w link wejdziesz do aplikacji Learning Apps zawierającej test złożony z 12 pytań.

70 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu w Oświęcimiu - Brzezince (AUSCHWITZ - BIERKENAU)

Polecam specjalne wydanie Wiadomości TVP z 27 stycznia 2015 r., które relacjonuje obchody 70 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego.
Trudno oglądać bez wzruszenia opowieści ocalonych z obozu. Do dziś przeżyło ich trzystu.
Wyzwolenie byłego nazistowskiego obozu

I wojna światowa

W latach 1914 - 1918 ludzie doświadczyli konfliktu na nieznaną skalę. Istniejące sojusze wojskowe Trójprzymierze i Trójporozumienie (Ententa) w sytuacji trwającego od lat wyścigu zbrojeń, imperialnych ambicji - zadziałały błyskawicznie. Lokalny konflikt na Bałkanach zmienił się w wielką wojnę. Przeciwnicy wyprowadzili ludzi przeciw sobie. Nikt nie przypuszczał, że nie skończą zmagań do końca 1914 roku.

 Filmy na standardowej licencji YouTube


Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy Komendant powraca

Sylwestrowa Warszawa 1914

Koniec roku 1914, gdy trwała I wojna światowa i o Warszawę walczyli Niemcy (zaborca rosyjski na razie w niej pozostał) - nie był radosny.
Przeczytajcie tekst Jerzego Majewskiego z Gazety Wyborczej (4.01.2015) o Warszawie nieodbudowanej i popatrzcie na film z 1939 roku "O czym się mówi", który pokazuje ten czas.
Warszawa sprzed 100 lat

Przemówienie Becka


Standardowa licencja YouTube

Zbliżenie Hitlera i Stalina

Po okresie napięcia w stosunkach Niemcy - ZSRR, gdy Hitler doszedł do władzy, rok 1939 oznaczał ponowne zbliżenie. Ostatecznym efektem wzajemnych kalkulacji stał się pakt Ribbentrop - Mołotow podpisany 23 sierpnia 1939 r. Jego tajny protokół określał podział strefy wpływów obu państw na wypadek wojny.
Na mocy właśnie tego, tajnego porozumienia, 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. W niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tysięcy żołnierzy polskich. Wśród nich było kilkanaście tysięcy oficerów, których umieszczono w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.Standardowa licencja You Tube, Program B. Wołoszańskiego, "Sensacje XX wieku"

Pakt Ribbentrop - Mołotow

Treść tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego 23.08.1939 r.:
"1. W przypadku gdyby nastąpiły zmiany na terytoriach należących to krajów bałtyckich (Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy), północna granica Litwy stanowiłaby zarazem granicę między strefą interesów Niemiec i ZSRR. Tym samym obie strony uznają pretensje Litwy do terytorium Wilna.
2. W przypadku gdyby nastąpiły zmiany na terytorium należącym do Państwa Polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR byłyby ograniczone linią, jaką tworzą Narew, Wisła i San. (..)
3. Co zaś tyczy Europy południowo-wschodniej, delegacja radziecka podkreśla zainteresowanie wobec Besarabii. Delegacja niemiecka stwierdza, że ze strony politycznej zrzeka się całkowicie pretensji wobec tych terytoriów.
4. Powyższy protokół będzie utrzymywany w tajemnicy przez obie strony."standardowa licencja You Tube, program B. Wołoszańskiego, "Sensacje XX wieku"

Agresja ZSRR

17 września 1939 r. władze Związku Radzieckiego wykonując postanowienia paktu Ribbentrop - Mołotow, poleciły oddziałom Armii Czerwonej przekroczenie granicy Rzeczpospolitej. Było to złamaniem polsko - radzieckiego układu o nieagresji z 1932 r.Standardowa licencja You Tube, Program B. Wołoszańskiego "Sensacje XX wieku"

Sprawa katyńska


Zbrodnia Katyńska to rozstrzelanie ponad 14 tysięcy polskich jeńców wojennych i blisko 7 i pół tysiąca cywilnych więźniów dokonane wiosną 1940 r. na polecenie najwyższych władz Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich.
  • Nazwa wzięła się od miejscowości Katyń koło Smoleńska, gdzie w 1943 r. odnaleziono pierwsze groby zamordowanych.
  • Gdy w 1943 r. Niemcy powiadomili opinię międzynarodową o odnalezionych masowych grobach, sugerowali że leżą w nich stalinowskie ofiary. Władze polskie zwróciły się z prośbą do Czerwonego Krzyża o zbadanie ludzkich szczątków. Wówczas Stalin oskarżył władze polskie o współpracę z Niemcami i zerwał z Polską stosunki dyplomatyczne.
  • Aż do 1990 r. Rosjanie nie przyznali się do popełnienia zbrodni. W polskich podręcznikach historii nie istniała sprawa katyńska. Rodziny ofiar nie mogły dowiedzieć się niczego o swoich bliskich. Nie znane były listy nazwisk. Nie było cmentarza. Nie wolno było pojechać w te okolice. Obowiązywała nieprawdziwa wersja zdarzeń: w Katyniu leżą ofiary hitlerowskiego mordu.
  • Zdjęcia ilustrujące "Balladę katyńską" Jacka Kaczmarskiego poruszają....  
 


Standardowa licencja You Tube, film by husars


Getto warszawskie

Powstanie w getcie warszawskim

za PAP, opublikowane dzieje.pl - standardowwa licencja YouTube. Krystyna Budnicka wspomina. Przetrwała jako dziecko powstanie w getcie.

Janusz KorczakFilm w reżyserii Andrzeja Wajdy, w roli tytułowej Wojciech Pszoniak,
Standardowa licencja YouTube

Powstańcy 1944

Wyzwoleńcza walka z niemieckim okupantem w Warszawie trwała 63 dni od 1 sierpnia do 2 października 1944 r. Zainicjowała ją i prowadziła Armia Krajowa, przy powszechnym udziale ludności cywilnej i wszystkich organizacji podziemnych. Działania zbrojne zostały zaplanowane przez Komendę Główną AK jako część operacji "Burza", choć o włączeniu do niej stolicy zdecydowano dopiero pod koniec lipca 1944. Celem powstańców było militarne opanowanie miasta i ujawnienie w stolicy kraju organów władz podległych Rządowi Polskiemu RP na wychodźstwie.Standardowa licencja YouTube, ścieżkę dźwiękową stanowią piosenki: "Gdzie są kwiaty" i "Warszawskie dzieci"

Powstanie 1944

Krótka migawka z walczącej Warszawy, w której gdy zaczynano walkę tylko 10% żołnierzy miało uzbrojenie, a amunicji mogło wystarczyć na 3 dni walki.
Powstanie zaplanowane przez dowództwo AK jako krótkotrwała walka, przede wszystkim wyszkolonych jednostek AK, przerodziła się w powszechny zryw powstańczy mieszkańców stolicy, którzy masowo brali udział w organizowaniu zaplecza dla żołnierzy i samoobrony. Tworzono komitety blokowe, kuchnie obywatelskie, szpitale, oddziały ratownicze i przeciwpożarowe, wytwórnie butelek zapalających i granatów. Uruchomiono Harcerską Pocztę Powstańczą, drukarnie, redakcje powstańczej prasy i radiostację "Błyskawica".Standardowa licencja YouTube, ścieżkę dźwiękową stanowi utwór Vangelisa "Rydwany ognia"