BITWA WARSZAWSKA

Bitwa Warszawska - rozważania o planach i działaniachDlaczego udało się pokonać Rosjan, obronić Warszawę w sierpniu 1920 roku?
film dodany na YouTube 

Granice II Rzeczypospolitej

Granice II Rzeczypospolitej

Klikając w link wejdziesz do aplikacji Learning Apps zawierającej test złożony z 12 pytań.

Warszawa 19-24.10.1940. Unikalny film

Warszawa pod hitlerowską okupacją, około roku po rozpoczęciu II wojny światowej.

70 rocznica wyzwolenia nazistowskiego obozu w Oświęcimiu - Brzezince (AUSCHWITZ - BIERKENAU)

Polecam specjalne wydanie Wiadomości TVP z 27 stycznia 2015 r., które relacjonuje obchody 70 rocznicy wyzwolenia obozu koncentracyjnego.
Trudno oglądać bez wzruszenia opowieści ocalonych z obozu. Do dziś przeżyło ich trzystu.
Wyzwolenie byłego nazistowskiego obozu

I wojna światowa

W latach 1914 - 1918 ludzie doświadczyli konfliktu na nieznaną skalę. Istniejące sojusze wojskowe Trójprzymierze i Trójporozumienie (Ententa) w sytuacji trwającego od lat wyścigu zbrojeń, imperialnych ambicji - zadziałały błyskawicznie. Lokalny konflikt na Bałkanach zmienił się w wielką wojnę. Przeciwnicy wyprowadzili ludzi przeciw sobie. Nikt nie przypuszczał, że nie skończą zmagań do końca 1914 roku.

 Filmy na standardowej licencji YouTube


Powrót Józefa Piłsudskiego do Warszawy Komendant powraca

Sylwestrowa Warszawa 1914

Koniec roku 1914, gdy trwała I wojna światowa i o Warszawę walczyli Niemcy (zaborca rosyjski na razie w niej pozostał) - nie był radosny.
Przeczytajcie tekst Jerzego Majewskiego z Gazety Wyborczej (4.01.2015) o Warszawie nieodbudowanej i popatrzcie na film z 1939 roku "O czym się mówi", który pokazuje ten czas.
Warszawa sprzed 100 lat

Przemówienie Becka


Standardowa licencja YouTube

Zbliżenie Hitlera i Stalina

Po okresie napięcia w stosunkach Niemcy - ZSRR, gdy Hitler doszedł do władzy, rok 1939 oznaczał ponowne zbliżenie. Ostatecznym efektem wzajemnych kalkulacji stał się pakt Ribbentrop - Mołotow podpisany 23 sierpnia 1939 r. Jego tajny protokół określał podział strefy wpływów obu państw na wypadek wojny.
Na mocy właśnie tego, tajnego porozumienia, 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na wschodnie tereny Rzeczpospolitej. W niewoli sowieckiej znalazło się około 250 tysięcy żołnierzy polskich. Wśród nich było kilkanaście tysięcy oficerów, których umieszczono w obozach w Kozielsku, Starobielsku i Ostaszkowie.Standardowa licencja You Tube, Program B. Wołoszańskiego, "Sensacje XX wieku"

Pakt Ribbentrop - Mołotow

Treść tajnego protokołu dołączonego do paktu Ribbentrop – Mołotow zawartego 23.08.1939 r.:
"1. W przypadku gdyby nastąpiły zmiany na terytoriach należących to krajów bałtyckich (Finlandii, Estonii, Łotwy, Litwy), północna granica Litwy stanowiłaby zarazem granicę między strefą interesów Niemiec i ZSRR. Tym samym obie strony uznają pretensje Litwy do terytorium Wilna.
2. W przypadku gdyby nastąpiły zmiany na terytorium należącym do Państwa Polskiego, strefy interesów Niemiec i ZSRR byłyby ograniczone linią, jaką tworzą Narew, Wisła i San. (..)
3. Co zaś tyczy Europy południowo-wschodniej, delegacja radziecka podkreśla zainteresowanie wobec Besarabii. Delegacja niemiecka stwierdza, że ze strony politycznej zrzeka się całkowicie pretensji wobec tych terytoriów.
4. Powyższy protokół będzie utrzymywany w tajemnicy przez obie strony."standardowa licencja You Tube, program B. Wołoszańskiego, "Sensacje XX wieku"

Agresja ZSRR

17 września 1939 r. władze Związku Radzieckiego wykonując postanowienia paktu Ribbentrop - Mołotow, poleciły oddziałom Armii Czerwonej przekroczenie granicy Rzeczpospolitej. Było to złamaniem polsko - radzieckiego układu o nieagresji z 1932 r.Standardowa licencja You Tube, Program B. Wołoszańskiego "Sensacje XX wieku"